01.07.2018 –  A intrat în vigoare prevederea art 2 al 3 din Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor,referitoare la obligația de întocmire a evaluării de risc la securitatea fizică a obiectivelor de către unitățile economice indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori valorilor .

Evaluarea este realizată de experții autorizați de I.G.P.R înscriși în R.N.E.R.S.F. iar analiza de risc întocmită de aceștia constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

Investiția făcută pentru intrarea în legalitate este minima fata de consecințele unui eveniment cauzator de prejudicii  pentru societatea dumneavoastra .

Nu este de neglijat nici sancțiunea care o pot aplica organele de poliție pentru neîndeplinirea acestei obligații (de la 10.000-20.000 ron)

Decizia va apartine!

Alegeti evaluarea PROfesionala,alegeti experienta noastra in securitate, alegeti S.C.EVALSEC-PRO

 Nu ezitați sa ne contactați.